Tags: megapixel

Apple và Samsung sẽ không còn cuộc chạy đua về megapixel

Hai thương hiệu Apple và Samsung từ xưa tới nay vẫn là những đối thủ lớn của nhau. Việc cạnh tranh với nhau ở từng sản phẩm là điều có