Tags: Người dùng iPhone 7 vẫn có thể sử dụng lại tai nghe EarPod cũ

Người dùng iPhone 7 vẫn có thể sử dụng lại tai nghe EarPod cũ

Tai nghe EarPod cũ vẫn có thể sử dụng trên chiếc điện thoại iPhone 7 mới nhất mà không cần thông qua cổng kết nối 3.5 mm. Tin vui đến