Tags: nguyên nhân gây đầu nhỏ trẻ em

Nguyên nhân gây chứng đầu nhỏ ở trẻ em.

Bệnh đầu nhỏ là một dị tật bẩm sinh trong đó khi sinh ra đầu của em bé nhỏ hơn so với bình thường. Những trẻ em mắc chứng đầu