Tags: nơi sinh sống của muỗi vằn

Nhận diện loại muỗi truyền virus zika ở Việt Nam

Virus zika hay còn gọi là virus “ăn não người” do một loại muỗi vằn gây nên. Loại muỗi vằn aedes ngoài khả năng lây truyền virus zika, đây cũng