Tags: tin tức iphone

Không có nhiều sự thay đổi ở iPhone và một số lý do.

Nhà sản xuất Apple là một công ty lớn nhất trong giới sản xuất thiết bị di động hiện nay. Từ sản phẩm thiết bị di động là dòng iPhone

Đây chính là lý do khiến người dùng iPhone ấn / mở máy trung bình 80 lần/ngày

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Apple, người dùng iPhone sẽ có xu hướng bấm vào nút Home và vuốt màn hình mở máy trung bình 80 lần