Tags: tin tức iPhone 6 Plus

Lý do tại sao iPhone 6 Plus tốt hơn so với iPhone 6

Với những người quen thuộc với  iPhone thì iPhone 6 Plus có lẽ là một bước  nhảy vọt khá xa bởi màn hình lớn và với nhiều người chúng khá cồng